Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Komunikat

Trwa przetarg na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego

Opublikowano 22 marca 2024, 02:40

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ogłosiło przetarg na przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 4 kwietnia br., do godz. 8:00. Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/487750/pcuw2612102024__przebudowa_i_modernizacja_drog_powiatowych_na_te