Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Nowy harmonogram szczepień

Trwa wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w rawickim szpitalu

Opublikowano 9 lutego 2018, 03:52

W powiecie rawickim realizowany jest projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Jego celem jest dostarczenie Mieszkańcom Wielkopolski – pacjentom – dwóch usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu sieci Internet, tj. usług e-dokumentacji i e-rejestracji. Uczestnikami oraz zarówno Partnerami w projekcie są m.in. podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego, natomiast Partnerem Wiodącym jest Województwo Wielkopolskie. Jego realizacja przyniesie naszemu szpitalowi wiele korzyści m.in. zostanie on wyposażony w nową infrastrukturę techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dodatkowo realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do wyrównania szans wszystkich jego uczestników we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, jak również zostanie zapewniona standaryzacja wyposażenia podmiotów leczniczych w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji jego celów. Całkowita wartość projektu to 93.882.351,00, w tym dofinansowanie w wysokości 79.799.998,34 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30 czerwca 2019 r.