Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Szkoła Bojanowo

Uczniowie odwiedzili HR Smolice

Opublikowano 28 marca 2023, 07:45

23 marca br. uczniowie klas I TRWr, II TR , III TW z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych rolniczych uczestniczyli w wycieczce zawodowej do firmy Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

Firma jest właścicielem ponad 140 odmian roślin uprawnych znajdujących się w produkcji nasiennej. Celem wycieczki było poznanie najnowszych technologii produkcji stosowanej w nasiennictwie.

Uczniowie uczestniczyli w cyklu wykładów i szkoleń, następnie mieli możliwość zapoznania z ofertą handlową firmy oraz zobaczyli nowoczesne maszyny i urządzenia do uprawy roli, siewu, zbioru, czyszczenia i zaprawiania nasion.

fot. ZSPT Bojanowo