Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Otwarcie szpitala

Uroczyste otwarcie Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp. z o.o.

Opublikowano 10 lipca 2023, 02:58

W dniu 10 lipca br. dokonano uroczystego otwarcia Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu, a tym samym podsumowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”.

Dzisiejsza uroczystość jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w historii Powiatu Rawickiego. Oddział Pediatryczny i Izba Przyjęć, które dzisiaj zostaną oddane do użytku stanowią jedną z najważniejszych inwestycji w sferze zdrowia realizowaną przez Powiat Rawicki od początku jego istnienia. Choć jeszcze przed kilkunastoma miesiącami kompleksowa modernizacja tego obiektu wydawała się przedsięwzięciem trudnym do wykonania, okazało się jednak, że sprostaliśmy temu wyzwaniu – powiedział Adam Sperzyński Starosta Rawicki w swoim przemówieniu.

Inwestycja objęła wykonanie parteru i pierwszego piętra budynku głównego Szpitala oraz wymianę dachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Wartość inwestycji to około 27 mln zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 10,4 mln zł, natomiast z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8 mln zł. Pozostała kwota to środki własne Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. i Powiatu Rawickiego.

Wykonawcą robót budowlanych w zakresie modernizacji parteru i pierwszego piętra budynku głównego Szpitala jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-POZNAŃ” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast nowe pokrycie dachowe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wykonało Konsorcjum Nortman-Gorczyca w skład, którego wchodzą firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman z siedzibą w Święciechowie oraz REMONDEK Sebastian Gorczyca z siedzibą w Lipnie.

fot. Powiat Rawicki