Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych

Opublikowano 21 października 2022, 02:57

W dniu 21 października br. dokonano uroczystego otwarcia ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach rewitalizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Rawickiego”.

Impreza rozpoczęła się na rynku w Rawiczu, gdzie Starosta Rawicki Adam Sperzyński przywitał wszystkich zgromadzonych. Głos zabrał Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także – jako że inwestycja powstała we współpracy z gminą Rawicz i gminą Pakosław – Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza i Piotr Skrzypek, wójt gminy Pakosław.

Przy okazji wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Wydarzenie było okazją do przetestowania Rawickich Powiatowych Rowerów. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy nową ścieżką rowerową udali się do Słupi Kapitulnej. Tam ks. Marcin Jóźwiak dokonał poświęcenia inwestycji, a następnie przecięto wstęgę, co było ostatnim punktem piątkowej uroczystości.

fot. Powiat Rawicki

[widgetkit id=”863″ name=”2022_10_21_Otwarcie_ścieżki”]