Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 20 lipca 2023, 09:32

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Osiedlowa” z siedzibą przy ul. Przyjemskiego 6a w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 24-30 lipca 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.