Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyzurow

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 9 sierpnia 2023, 10:12

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Grodzka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach od 14 do 20 sierpnia 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.