Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyzurow

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 5 października 2023, 01:41

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Osiedlowa” z siedzibą przy ul. Przyjemskiego 6a w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 9-15 października 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.