Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyzurow

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 19 października 2023, 09:24

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Dbam o Zdrowie” z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 23-29 października 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.