Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 4 maja 2023, 12:42

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Osiedlowa” z siedzibą przy ul. Przyjemskiego 6a w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 8-14 maja 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.