Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 4 stycznia 2023, 09:13

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Grodzka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 9-15 stycznia 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.