Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Brak dyżurów nocnych

Uwaga! Brak dyżurów nocnych

Opublikowano 25 maja 2023, 12:54

Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Grodzka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach od 29 maja do 4 czerwca 2023 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.