Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
włamania

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Opublikowano 1 czerwca 2023, 10:18

W ramach „V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów” odbędzie się szereg przedsięwzięć przygotowanych z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, działającej przy Komisji Europejskiej.

Na terenie całego kraju wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych. W wydarzenia edukacyjne w szczególności zaangażowana będzie Policja. Na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy, rozpowszechniane będą materiały wskazujące sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami.

Upowszechniamy powyższą informację mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Dostępna jest broszura w języku polskim, dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań – można ją pobrać ze strony internetowej organizacji: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf.  Ponadto materiały dotyczące kampanii będą również dostępne na stronie internetowej EUCPN: https://eucpn.org/.