Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wolne miejsca w szkołach

Wolne miejsca w szkołach

Opublikowano 24 lipca 2023, 03:27

Rekrutacja do szkół jeszcze się nie zakończyła.  Placówki wciąż dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2023/2024. 

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu:

– oddział biologiczno-chemiczny – 4 miejsca,

– oddział humanistyczny – 5 miejsc,

– oddział językowy – 1 miejsce,

 oddział kadecki – 1 miejsce,

– oddział matematyczno-fizyczny – 2 miejsca,

– oddział matematyczny – 4 miejsca

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie:

Technikum:
– technik weterynarii – 24 miejsca,
– techn informatyk – 8 miejsc,
– technik rolnik – 8 miejsc.

Szkoła Branżowa I Stopnia – 21 miejsc.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu:

Technikum:

– technik mechanik – 2 miejsca,

– technik budownictwa – 4 miejsca.

Szkoła Branżowa I Stopnia – 18 miejsc.

Zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, którzy w wyniku przeprowadzonego naboru elektronicznego 2023 nie zostali nigdzie zakwalifikowani, zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do w/w szkół do dnia 28 lipca br. do godz. 15:00.