Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 21 czerwca 2023, 08:54

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 czerwca br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/426/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
  6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2022 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2022”.
  7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku projektu pod tytułem „Nowe perspektywy z EFS+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.