Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 19 stycznia 2023, 03:47

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego.
  6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2022 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2022 roku.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.