Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 20 lutego 2023, 09:16

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 23 lutego br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim w 2023 r.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/2007 r. Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: wydawania Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim za 2022 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.