Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 21 kwietnia 2023, 01:22

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
  4. Informacja o wykonaniu planu robót w 2022 roku i planie robót na drogach w 2023 roku oraz o stanie dróg powiatowych.
  5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim za 2022 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego  na lata 2020-2030” za rok 2022.
  7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.  

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.