Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
wojsko

Współpraca Powiatu Rawickiego z wojskiem

Opublikowano 7 lutego 2024, 12:30

W dniu 7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie Starosty Rawickiego Adama Sperzyńskiego z dowódcą 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego płk. Tomaszem Kocikowskim oraz dowódcą 1 Leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego ppłk. Radosławem Wójcickim.

Głównym celem spotkania było dalsze rozwijanie współpracy powiatu rawickiego z wojskiem oraz wspieranie działań powiatu na rzecz krzewienia idei patriotyzmu i obronności.

fot. Powiat Rawicki