Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Wybory 2018

Harmonogram dyżurów Członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu
w dniach 13-17 września 2018 r.

Data

Godziny

Członkowie Komisji

13 września 2018 r.

/czwartek/

15:00 – 17:00

Anna Kępa

Joanna Dorota Szulc

14 września 2018 r.

/piątek/

15:00 – 17:00

Iwona Pytlak

Jakub Puślecki

Robert Kozal

15 września 2018 r.

/sobota/

12:00 – 16:00

Kazimierz Jan Maciaszek

Karol Andrzej Murlewski

Magdalena Jurdeczka

Aneta Anna Mazur

 

17 września 2018 r.

/poniedziałek/

12:00 – 14:00

Kazimierz Jan Maciaszek

Karol Andrzej Murlewski

14:00 – 16:00

Magdalena Jurdeczka

Aneta Anna Mazur

16:00 – 18:00

Jakub Puślecki

Robert Kozal

18:00 – 20:00

Grażyna Konopka

Kazimierz Jan Maciaszek

20:00 – 22:00

Anna Kępa

Joanna Dorota Szulc

22:00 – 24:00

Anna Kępa

Joanna Dorota Szulc

Iwona Pytlak

Jakub Puślecki

Robert Kozal

Kazimierz Jan Maciaszek

Karol Andrzej Murlewski

Magdalena Jurdeczka

Aneta Anna Mazur

Grażyna Konopka

 

 

Do pobrania:

Harmonogram dyżurów Członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rawickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr 2/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu oraz Pełnomocnika do Spraw Informatyki PKW.

Uchwała nr 1/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady powiatu Rawickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 8 września 2018r. w sprwie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Uchwała nr XLIII33618 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Starosty Rawickiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rawiczu.

Postanowienie nr DPZ-5240-1/18 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego