Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
logo

Wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje przebudowę i modernizację dróg powiatowych

Opublikowano 8 lutego 2024, 02:08

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu poinformowało o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim”. Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej nr 4907P Melanów-Dłoń oraz modernizacja drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów odcinek Szkaradowo-Poradów.

Wykonawcy mogli składać swoje oferty do 25 stycznia br. Poniżej informacja PCUW o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zadanie dofinansowywane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.