Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Matura

Wyniki matur 2023

Opublikowano 11 lipca 2023, 12:24

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki do egzaminu maturalnego przystąpiło 288 tegorocznych absolwentów, z czego 142 zdających było z I Liceum Ogólnokształcącego, 138 z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 8 Zespołu Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

Zdawalność w naszych szkołach wyniosła: 89% w I LO, 78,26% w ZSZ, natomiast 25% w ZSPT CKU w Bojanowie.  

Maturzyści, którym nie powiodło się na egzaminie w maju i nie zdali jednego przedmiotu, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego w miesiącu sierpniu br.