Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Matury

Wyniki matur 2024

Opublikowano 9 lipca 2024, 02:38

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki do egzaminu maturalnego przystąpiło 263 tegorocznych absolwentów, z czego 127 zdających było z I Liceum Ogólnokształcącego, 119 z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 17 Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

Zdawalność w naszych szkołach wyniosła: 95% w I LO, 68,91% w ZSZ, natomiast 64,7% w ZSPT CKU w Bojanowie.  

Maturzyści, którym nie powiodło się na egzaminie w maju i nie zdali jednego przedmiotu, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego w miesiącu sierpniu br.