Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
zakończenie roku

Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

Opublikowano 23 czerwca 2023, 01:30

Dnia 23 czerwca, w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, punktualnie o godzinie 9.00, rozpoczęła się akademia kończąca rok szkolny 2022-2023. Wśród zebranych znaleźli się zaproszeni goście: Pan Karol Junory- członek Zarządu Powiatu Rawickiego, Pani Ewa Sybiga- przewodnicząca Rady Rodziców, Pani kapitan Kamila Staśkiewicz- reprezentant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lesznie, jak również Dyrektor szkoły Pan Arnold Ratajski, wicedyrektorzy: Pan Szymon Kaczmarek, Pan Jacek Niemczynowski, grono pedagogiczne oraz świętująca uwieńczenie ciężkiej pracy wyróżniona młodzież klas I-III.  77 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Doceniono również uczniów ze 100% frekwencją.  Następnie przedstawiciel WCR w Lesznie wręczył nagrodę dla najlepszego ucznia klasy pierwszej OPW.

Tradycją ILO w Rawiczu staje się już przyznawanie stypendium Rady Rodziców, dla uczniów z najwyższą średnią  ocen w szkole. W tym roku otrzymali je: z klas pierwszych- Marcin Bijoch (klasa Ia, średnia 5,67), z klas drugich- Hanna Ratajczak (klasa IIap, średnia 5,86), z klas trzecich – Julia Sobkowiak (klasa IIIep, średnia 5,85).

Podczas akademii pożegnano również odchodzącą na emeryturę nauczycielkę matematyki – Panią Katarzynę Chromicz. Ten rok szkolny był również ostatnim w murach ILO, dla Pana Piotra Bączyka (nauczyciel geografii) i ks. Łukasza Konatowskiego.

fot. I LO Rawicz