Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Polski Ład

Zakończyły się odbiory zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny, odcinek Gołaszyn – Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km”

Opublikowano 23 kwietnia 2024, 01:02

W dniu 15 kwietnia br. dokonano końcowego ostatecznego odbioru robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny, odcinek Gołaszyn – Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – EDYCJA 3-PGR.

fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu