Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2022 rok

Opublikowano 16 maja 2023, 02:09

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Rawickiego

Zapraszam do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2022 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności złożonego Przewodniczącemu Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  2. adres zamieszkania;
  3. listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Rawiczu – Biuro Rady, pok. 10 (I piętro), ul. Rynek 17. Raport opublikowany został na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip5.wokiss.pl/rawiczp/zasoby/files/starostwo/raporty/raport-2022.pdf

Roman Sidor

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego