Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Zawarto umowę dot. postępowania przetargowego

Zawarto umowę dot. postępowania przetargowego

Opublikowano 28 grudnia 2021, 10:54

Informujemy, że została zawarta umowa dot. postępowania przetargowego na „Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi (Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2021)” dla Części 1.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.