Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Konwersja Baz Danych – Przerwa Techniczna

Zlecono realizację zadania publicznego

Opublikowano 30 listopada 2023, 10:47

W dniu 30 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Rawickiego zlecił realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2024.