Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Kondolencje

ZMARŁ KAZIMIERZ CHUDY – RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO, BYŁY WÓJT PAKOSŁAWIA

Opublikowano 24 maja 2023, 08:35

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Chudego.

Kazimierz Chudy od maja ubiegłego roku wypełniał mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej swe życie zawodowe poświęcił Gminie Pakosław, bowiem nieprzerwanie przez 36 lat stał na jej czele najpierw jako naczelnik, a następnie wójt.

Kazimierz Chudy był osobą niezwykle lubianą i szanowaną w środowisku samorządowców. Kochał swoją Małą Ojczyznę i utrwalał jej dzieje stając się współautorem książek i opracowań. Zapamiętamy go jako człowieka ambitnego, pracowitego i pełnego zaangażowania. Jego śmierć jest wielką stratą dla nas wszystkich. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia. 

fot. Powiat Rawicki