Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Dzień sołtysa

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

Opublikowano 11 marca 2023, 08:00

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Sołtyskom oraz Radom Sołeckim składamy podziękowania za cenną pracę na rzecz rozwoju Waszych miejscowości.

Życzymy Państwu, aby zawsze towarzyszył Wam zapał do realizowania ciekawych inicjatyw i abyście wytrwale dążyli do wyznaczonych sobie celów. Niech nie opuszcza Was pogoda ducha, niech dopisuje zdrowie oraz przychylność i życzliwość mieszkańców.