Spotkanie w sprawie projektu

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie w sprawie projektu pn. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2. Podczas spotkania zostały omówione m.in. wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz harmonogram płatności realizacji projektu. Dzięki inwestycji zwiększy się możliwość sprawniejszego załatwienia poszczególnych spraw.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości Technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych w Powiecie Rawickim. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2.742.586,32 zł, w tym kwota dofinansowania 2.331.198,36 zł

10 (4)
10 (3)
10 (2)
10 (1)

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00