Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
AZBEST

Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano 28 kwietnia 2023, 09:32

W ramach realizowania założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Starostwo Powiatowe w Rawiczu przypomina o sposobach i warunkach bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.