Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Komunikat dot. materiałów wyborczych

Komunikat

Opublikowano 15 września 2023, 11:45

Przypominamy komitetom wyborczym, że bez zgody zarządcy drogi nie można wywieszać plakatów i banerów w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie. Ponadto nie można umieszczać materiałów wyborczych na znakach i urządzeniach drogowych.

Wszystkie materiały wyborcze zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego umieszczone przy drogach powiatowych będą usuwane i do odbioru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rawiczu, w godzinach funkcjonowania jednostki. Za umieszczony materiał wyborczy bez zgody może być naliczona kara pieniężna.

Tagi: