Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Ważne telefony

Telefony alarmowe:

 • Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu 997 lub 65 546 62 00
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 998 lub 65 322 43 00
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
 • Pogotowie Energetyczne, awarie 991
 • Pogotowie Gazowe 992

Ważne telefony:

 • Rewir Dzielnicowych w Bojanowie 65 546 63 30
 • Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce 65 546 63 50
 • Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu 65 546 63 40
 • Powiatowy Zarząd Dróg – 65 545 34 74
 • Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna – 65 545 22 67
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 65 546 47 83
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 65 545 39 37
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 65 546 43 33
 • Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – 65 546 24 13
 • Dom Pomocy Społecznej w Osieku – 65 547 83 31
 • Dom Pomocy Społecznej w Pakówce – 65 545 62 89
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie – 65 545 20 82

Telefony zaufania:

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka – 116 000
 • Policyjny Telefon Zaufania – 800 283 107
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002
 • Zgłaszanie zaginięć osób ITAKA – 801 24 70 70 lub 22 654 70 70

Pozostałe telefony:

 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych NFZ w Rawiczu – 65 545 51 49
 • Biuro Rzeczy Znalezionych w Rawiczu – 65 546 51 37