Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Nasz pomysł na ochronę środowiska

Nasz pomysł na ochronę środowiska

Opublikowano 19 stycznia 2023, 02:36

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja „Grasz – dbasz o środowisko”.

Jego celem jest m.in. kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs trwa od 13 stycznia 2023 r. (data ogłoszenia) do 20 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja