Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Obowiązki właścicieli pojazdów

Obowiązki właścicieli pojazdów

Opublikowano 27 stycznia 2023, 10:56

Starostwo Powiatowe w Rawiczu przypomina właścicielom pojazdów o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.