Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Lodowisko

Oświadczenie Starosty Rawickiego w sprawie budowy lodowiska na terenie OSiR w Rawiczu

Opublikowano 21 listopada 2023, 10:53

Szanowni Mieszkańcy

              Pełniąc przez dwie kadencje funkcję Starosty Rawickiego nigdy nie wpływałem na decyzje przygotowywane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Zawsze opierałem się na ich wiedzy merytorycznej i doświadczeniu zawodowym. Nigdy nie godziłem się też na naruszanie obowiązującego prawa w imię jakichkolwiek interesów. Tak było również w przypadku decyzji, w której wniosłem sprzeciw na postawienie lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

Pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska szczegółowo przeanalizowali złożoną wraz z wnioskiem dokumentację i stwierdzili, że nie jest możliwa budowa lodowiska na zgłoszenie, a wymagane jest pozwolenie na budowę. Chcę zapewnić wszystkich Mieszkańców, że decyzja podyktowana była względami bezpieczeństwa i opierała się na obowiązujących przepisach prawa. Znane jest bowiem wiele przypadków zawalenia się bądź uszkodzenia pod wpływem warunków atmosferycznych obiektów tego typu (m.in. Bałtów, Wejherowo, Przemyśl, Szczecin, Bydgoszcz, czy Gostyń). Twierdzenie więc, że była to moja osobista decyzja skierowana przeciwko Burmistrzowi Gminy Rawicz jest nieprawdziwa, a przede wszystkim krzywdząca pracowników Starostwa odpowiedzialnych za jej przygotowanie. Medialny atak powoduje, że obecnie pracownicy czują się zastraszeni. Tworzy to niebezpieczny precedens, że teraz każda decyzja odmowna dotycząca inwestycji oczekiwanej społecznie, a oparta np. na źle przygotowanej dokumentacji będzie mogła być powodem do wywierania presji na urzędnikach. 
             Ze strony Starostwa była wola znalezienia rozwiązania w tej sprawie. Z przedstawicielami Spółki, jak i Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzonych zostało szereg rozmów, w trakcie których pracownicy Wydziału Architektury szczegółowo omówili procedurę uzyskania zgody na budowę tego rodzaju obiektu. Ze swej strony zadeklarowałem również szybkie procedowanie wniosku i wydanie pozwolenia na budowę. Moja propozycja z uwagi na czas uzyskania warunków zabudowy wydawanych przez Gminę Rawicz nie spotkała się jednak z pozytywnym przyjęciem przez Inwestora. Jest mi bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji, szkoda, że wniosek złożony został tak późno, gdyż można było procedurę przeprowadzić sprawnie, nawet w trybie pozwolenia na budowę. Jestem przekonany, że nikt z nas, ani Pan Burmistrz Grzegorz Kubik, ani Inwestor nie chciałby brać na siebie odpowiedzialności za budowę obiektu niezgodnie z obowiązującym prawem, która w związku z tym mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.                   

Poniżej publikujemy decyzję w sprawie sprzeciwu wraz z uzasadnieniem.

fot. poglądowe Pixabay