Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
I sesja

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Rawickiego. Ślubowanie i wybory władz

Opublikowano 7 maja 2024, 02:54

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Rawickiego, zgodnie z zarządzeniem Komisarza Wyborczego odbyła się we wtorek, 7 maja.

Obrady otworzyła i prowadziła w pierwszej części najstarsza z radnych Barbara Bogacka-Gancarczyk. 17 radnych obecnych na pierwszej sesji złożyło ślubowania, a następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady.

Na przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Macieja Jagodzińskiego, a na wiceprzewodniczącego rady Marka Glurę. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego odroczono.
W wyniku głosowania ustalony wcześniej porządek obrad został rozszerzony o wybór starosty, wicestarosty, członków zarządu powiatu oraz komisji stałych. Starostą Rawickim został Adam Sperzyński, wicestarostą Jakub Moryson. Do Zarządu Powiatu weszli: Piotr Popielas, Szymon Węcłaś oraz Wiesław Krzyżosiak.

fot. Powiat Rawicki