Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
przetarg

Przetarg na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego”

Opublikowano 13 listopada 2023, 01:14

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego”.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 23 listopada br., do godz. 8:00. Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/486688/pcuw2612182023__modernizacja_mostu_dojazdowego_do_budynkow_domu_?fbclid=IwAR0GT81c97Il2CCI3XRXxvm_ufPG2ZEK7nQ_0WD8QkfXokdjz40PNaIUvW4