Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 9 stycznia 2023, 03:11

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 12 stycznia br. (czwartek) o godz. 8.45 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  • Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  • Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  • Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
  • Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
  • Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
  • Wolne głosy i wnioski.
  • Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.